pl en
Dbaj o środowisko razem z nami
Dbaj o środowisko
razem z nami

Laboratorium

Laboratorium Stella Pack S.A.

Dbając o najwyższą jakość produktów i zadowolenie klientów, Stella Pack S.A. w 2018 roku zainwestowała w nowoczesne laboratorium, w którym nieustannie są sprawdzane wszystkie istotne parametry naszych produktów. Badana jest między innymi jej grubość, elastyczność i wytrzymałość. Labolatorium Stella Pack jest prowadzone przez wysoko wykwalifikowana kadrę, która pracuje na sprzęcie najwyższej jakości. Powstanie laboratorium otwiera nam drogę do tworzenia nowych i innowacyjnych produktów.

Nasz sprzęt laboratoryjny:

Maszyna wytrzymałościowa - oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu wg PN-EN ISO 527: granica plastyczności, naprężenie przy zerwaniu, moduł sprężystości Younga;

Plastometr - oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych wg PN – EN ISO 1133;

Wagosuszarka - oznaczanie wilgotności niewielkich próbek różnych materiałów (opracowanie procedury własnej);

Spektrometr podczerwieni Ftir + termograwimetr (TGA) - identyfikacja: polimerów, monomerów, dodatków, substancji pomocniczych, środków poślizgowych, farb, włókien, środków powierzchniowo-czynnych na podstawie porównywania i interpretacji widm, opisywanie pasm;

Gęściomierz - oznaczanie gęstości właściwej metodą zanurzeniową wg PN – ISO 1183-1;

Grubościomierz - oznaczanie grubości metodą skaningu mechanicznego wg PN - ISO 4593;

Tester przebicia metodą spadającego grotu (DROP TEST) - służy do wyznaczania odporności na uderzenie tzw. metodą "spadającego grotu" dla materiałów w formie arkuszy np. folii opakowaniowych. Podczas serii testów wykonany w formie grotu odważnik upuszczany jest z określonej wysokości na próbki materiału. W zależności od wyniku pojedynczej próby masa grotu jest zwiększana lub zmniejszana przez dodawanie lub odejmowanie odważników. Wynikiem testu jest masa grotu, dla której 50 % testowanych w serii próbek ulega zniszczeniu.

Labolatorium Stella Pack S.A. wykonuje badania komercyjne. W celu otrzymania oferty prosimy o kontakt mailowy: labolatorium@stella.com.pl 

 

Sprawdź gdzie znajduje się najbliższy dystrybutor marki Stella

jesteśmy w wielu miastach w Polsce

znajdź dystrybutora